Nyhet! Nu ingår tjänsten ID-Skydd för dig som har StopService.

Identitetsstölder har tyvärr blivit den snabbaste växande formen av kriminalitet enligt Polisen. Identitetsstöld omfattar situationer där någon annan person utan samtycke från dig använder din identitet för att begå ekonomisk bedrägeri. Det kan t.ex. vara att öppna ett bankkonto, ansöka om kreditkort eller lån, köper varor eller registrera telefonabonnemang eller andra abonnemang i ditt namn.
 
Med identitet menas varje typ av identitetshandling som ska säkerställa identiteten hos en person, t ex pass, legitimation, körkort, bankkort, certifikat, personnummer, login koder, digital signatur, pin koder etc.

Hur fungerar tjänsten ID-Skydd och vad ingår?

ID-Skydd hjälper till med rådgivning:
Du får personlig rådgivning om hur du kan minska riskerna och snabbt upptäcka identitetsstöld.
 
Vår support har öppet dygnet runt för att ge personlig hjälp, information och svara på frågor kring identitetsstöld. Information ges också om vilka åtgärder man själv kan vidta vid olika händelser.
    
ID-Skydd hjälper till att upptäcka:
Om du misstänkter att du drabbats får du hjälp att upptäcka och kartlägga om ekonomiskt bedrägeri eller ett brott har ägt rum till följd av identitetsstöld. StopService tar reda på i vilken omfattning bedrägeriet har skett.
 
Vi hjälper dig att inhämta upplysningar från olika instanser för att ta reda på om en identitetsstöld har ägt rum och om den har resulterat i ekonomisk bedrägeri eller försök till bedrägeri.
 
ID-Skydd hjälper till att begränsa:
Vi vidtar åtgärder såsom att upprätta bedrägerispärr (fullmakt erfordras) och avvisar betalningskrav och tar bort betalningsanmärkningar.

Vi ger också råd i förebyggande syfte om vilka åtgärder du själv kan genomföra för att begränsa konsekvenserna och förebygga ekonomisk förlust.

Redan kund?
Logga in här!
För att spärra dina registrerade kort, mobiler, värdehandlingar och rådgivning om ID-Skydd, ring dygnet runt, året om:
08-775 50 00
Privacy and cookies policyPDF | All rights belong to Affinion International AB©